UBiZO Bydgoszcz- przeglądy budowlane, świadectwa energetyczne
(21kB) (148kB)
O firmie Audyt energetyczny Przeglądy Referencje Kontakt
>

Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek - nowe domy będą musiały uzyskiwać od stycznia 2008 roku. Stare obiekty wymóg ten będzie obowiązywał od 2009 roku.

Przepisy zakładają, że każdy kupujący lub wynajmujący budynek lub lokal mieszkalny musi uzyskać informację o jego standardzie energetycznym. Przedmiotem oceny jest całkowite zapotrzebowanie budynku lub lokalu mieszkalnego na energię wykorzystywaną na cele bytowe, czyli na ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację oświetlenie itd. Utworzono siedem klas energetycznych od A do G. Do klasy A będą należały budynki czy lokale mieszkalne najbardziej energooszczędne. Do klasy G zaś te, których użytkowanie wiąże się z największym zapotrzebowaniem na energię, co oznacza wysokie koszty eksploatacji. Paszporty energetyczne dla budynków są ważne przez dziesięć lat. Jeśli w tym czasie zostaną przeprowadzone roboty budowlane zmieniające standard energetyczny budynku, a których wartość będzie równa lub przekroczy 25 procent jego wartości odtworzeniowej, to inwestor po zakończeniu modernizacji będzie musiał uzyskać nowe świadectwo energetyczne. W budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1 tys. metrów kw. w widocznym miejscu będzie musiała być umieszczona strona tytułowa świadectwa, mówiąca o klasie energetycznej budynku.

Ocena energetyczna dotyczy jedno- i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz obiektów zamieszkania zbiorowego. Oceną energetyczną budynków oraz sporządzaniem świadectw zajmują się audytorzy energetyczni. Licencję takiego audytora mają osoby z wyższym wykształceniem po odpowiednich szkoleniach i postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzonym przez ministra infrastruktury.

Akty prawne regulujące wydwanie świadectw energetycznych:

Prawo budowlane
Dyrektywa Unii Europejskiej

(1kB)